Yabancı Diller

Mesleki Gelişim Birimi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Meslek Gelişim Birimi (Teachers’ Professional Development Unit - TPDU) Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2013-2014 Akademik yılından itibaren hizmet vermektedir. Birim çalışmaları, yaşam boyu öğrenme kapsamında akademik personelimizin var olan bilgi, beceri ve tecrübelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Mesleki Gelişim Birimi;

Yeni göreve başlayan akademik personelin hizmet öncesi eğitimlerini ve oryantasyonlarını düzenler. Bu amaçla, göreve yeni başlayan hocalarımızın, yüksekokulumuzda hizmet veren tüm birimler tarafından bilgilendirilmesi için toplantılar düzenler ve sınıf gözlemleri için programı belirler. Göreve yeni başlayan hocalarımızın, ilk derslerine girmeden önce dersin işlenişi, ders materyallerinin kullanımı gibi konular hakkında fikir edinebilmesi için gönüllü deneyimli öğretim elemanlarının derslerine girerek gözlem yapmalarına imkân sağlayan planlamayı da Mesleki Gelişim Birimi gerçekleştirmektedir.

Öğretim elemanlarının mesleki anlamda kendilerinde geliştirmeye ihtiyaç duydukları konuları belirler ve gerekli hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenler. Yabancı Dil Eğitimi ile ilgili güncel yaklaşımlar konusunda öğretim elemanları ile paylaşımda bulunarak tüm öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerine destekte bulunur.

İdare, tüm birimler ve tüm öğretim elemanlarımızın birim çalışmalarına katılım ve destekleri mevcut olup, birim faaliyetlerinin organizasyonu birim çalışanları tarafından yürütülmektedir:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin