Yabancı Diller

Ders İçerikleri (Hazırlık Sonrası)

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Ders kodu ve Adı

YDL 183 YABANCI DİL I
YDL 183 kodlu Yabancı Dil I dersi zorunlu hazırlık eğitimi olan bölümlerde 1. Sınıf öğrencilerine güz yarıyılında okutulan yabancı dil dersidir. Ders uzaktan eğitim yoluyla moderndiler bölümü öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Ders B1 düzeyinde olup dersi alan öğrencilerin dönem sonunda b1 düzeyinde İngilizce becerilerine sahip olmaları hedeflenmektedir. Öğrenciler dersten muaf olmadıkları koşulda mezun olabilmek için dersi almak ve geçmek durumundadırlar. YDL 183 kodlu Yabancı Dil I dersinin önkoşul dersi bulunmamaktadır.

YDL 184 YABANCI DİL II
YDL 184 kodlu Yabancı Dil II dersi zorunlu hazırlık eğitimi olan bölümlerde 1. Sınıf öğrencilerine Bahar yarıyılında okutulan yabancı dil dersidir. Ders uzaktan eğitim yoluyla moderndiler bölümü öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Ders B2 düzeyinde olup dersi alan öğrencilerin dönem sonunda b2 düzeyinde İngilizce becerilerine sahip olmaları hedeflenmektedir. Öğrenciler dersten muaf olmadıkları koşulda mezun olabilmek için dersi almak ve geçmek durumundadırlar. YDL 184 kodlu Yabancı Dil II dersinin önkoşul dersi bulunmamaktadır.

YDL 185 YABANCI DİL I
YDL 185 kodlu Yabancı Dil I dersi zorunlu hazırlık eğitimi olmayan lisans ve önlisans programlarında 1. Sınıf güz yarıyılında okutulan Yabancı dil dersidir. Ders uzaktan eğitim yoluyla moderndiler bölümü öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Ders A1 düzeyinde olup dersi alan öğrencilerin dönem sonunda A1 düzeyinde İngilizce becerilerine sahip olmaları hedeflenmektedir. Öğrenciler dersten muaf olmadıkları koşulda mezun olabilmek için dersi almak ve geçmek durumundadırlar. YDL 185 kodlu Yabancı Dil I dersinin önkoşul dersi bulunmamaktadır.

YDL 186 YABANCI DİL II
YDL 186 kodlu Yabancı Dil II dersi zorunlu hazırlık eğitimi olmayan lisans ve önlisans programlarında 1. Sınıf bahar yarıyılında okutulan Yabancı dil dersidir. Ders uzaktan eğitim yoluyla moderndiler bölümü öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Ders A2 düzeyinde olup dersi alan öğrencilerin dönem sonunda A2 düzeyinde İngilizce becerilerine sahip olmaları hedeflenmektedir. Öğrenciler dersten muaf olmadıkları koşulda mezun olabilmek için dersi almak ve geçmek durumundadırlar. YDL 186 kodlu Yabancı Dil II dersinin önkoşul dersi bulunmamaktadır.

 

YDL derslerinden muaf olma koşulları muafiyet sınavından geçer not almış olmak , ( yatay geçişler için daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda dersi almış ve geçmiş olmak)

Derslere ait haftalık izlenceler: 

 

YDL 183 YABANCI DİL I
GRAMMAR PACING YDL 183 FALL TERM

 

       WEEKS

GRAMMAR

VOCABULARY

1.

 Derya ÇAKIR  DEMİRHAN

Review of present tenses

Countries, nationalities & languages

2.

  Derya ÇAKIR  DEMİRHAN

Present perfect tense

Present perfect continuous tense

Film genres

3.

 Derya ÇAKIR  DEMİRHAN

Review of past tenses

The weather

4.

 Derya ÇAKIR  DEMİRHAN

Review of future tenses

Describing people – appearance

5.

 Dinçer BİÇER

Verbs followed by verb + ing or

 to + verb

Describing people – character

6.

 Dinçer BİÇER

The past perfect

(time expressions, when..etc)

Relationships

7.

Dinçer BİÇER

Past perfect cont.

At home

8.

Sevil GÜMÜŞ

Review of modals

Global problems

9.

 Sevil GÜMÜŞ

Perfect modals

Fashion

10.

 Sevil GÜMÜŞ

The passive (tenses, extended)

The passive of modal verbs

Everyday problems

11.

 Murat DEDE

Review of conditionals Type 0, 1, 2

Education

12.

Murat DEDE

Conditionals type 3

Work

13.

 Murat DEDE

Wishes

Sport

14.

 Murat DEDE

Causative (get, have.etc)

Responses with so & neither

The arts

   

SEMESTER

SEMESTER

YDL 184 YABANCI DİL II
GRAMMAR PACING YDL 184 FALL TERM

 

       WEEKS

GRAMMAR

VOCABULARY

1.

Murat DEDE

Articles: a/an, the, no article

Opposite Verbs

2.

 Murat DEDE

Reflexive Pronouns

Clothes

3.

 Murat DEDE

Future Continuous Tense

Money (Talking about Money: Buying, Paying, Selling)

4.

 Dinçer BİÇER

Future Perfect Tense

Holidays (Holiday Types, Holiday Activities, Useful words and phrases)

5.

 Dinçer BİÇER

Gerunds & Infinitives as Subjects

Crime

6.

Dinçer BİÇER

Defining Relative Clauses(Subject): which, who, where, that

Relationships: friendship/work/romance/

marriage)

7.

Dinçer BİÇER

Defining Relative Clauses(Object): which, who, where, that

Shopping: (useful verbs-words/places to shop/

phrases for online shopping

8.

Derya ÇAKIR  DEMİRHAN

Non-Defining Relative Clauses

Health: Health Problems and Solutions

9.

Derya ÇAKIR  DEMİRHAN

Tag Questions

The Environment

10.

Derya ÇAKIR  DEMİRHAN

Used to, be used to, get used to

Places and Buildings (Historic Buildings/Religious                                                          Buildings/Adjectives to Describe a City/Town/Building

11.

Sevil GÜMÜŞ 

Reported Speech: Reporting Statements

Work: verbs phrases/applying for a job/saying what you do

12.

Sevil GÜMÜŞ

Reported Speech: Reporting Questions

Science & Technology

13.

 Sevil GÜMÜŞ

Noun Clauses: Statements

Global Problems: Disasters &Tragedies

14.

 Sevil GÜMÜŞ

Noun Clauses: Questions

Word Building: Making nouns from verbs

   

SEMESTER

SEMESTER

YDL 185 YABANCI DİL I
GRAMMAR PACING YDL 185 FALL TERM

 

       WEEKS

GRAMMAR

VOCABULARY

1.

Zübeyir YAZICI

Verb ‘to be’

Subject pronouns

Meeting people

Exchanging personal information

2.

Zübeyir YAZICI

Telling & asking time

Question words

Parts of speech(reading or listening activity)

3.

Zübeyir YAZICI

Possessive adjectives

Indefinite articles a/an &

This /that/these/those

Family (reading or listening activity)

4.

Tuğba AYDIN YILDIZ

Present Simple Tense

(spelling rules, adverbs of frequency, time expressions)

Jobs(reading or listening activity)

5.

Tuğba AYDIN YILDIZ

There is/there are

Cardinal & ordinal numbers

Months of the year

Rooms in a house

Things in a house

6.

Gürsel AĞCA

Adjectives describing people & things

Possessive ‘s’

Clothes(reading or listening activity)

7.

Gürsel AĞCA

Have got/has got

Adjectives describing people’s physical appearance & personality

Fashion(reading or listening activity)

8.

Gürsel AĞCA

The definite article ‘the’

& Imperatives

Prepositions of place(reading or listening activity)

9.

Mert ARSLANALP

Singular & plural nouns

Countable-uncountable nouns

Nouns used for food & drink(reading or listening activity)

10.

Mert ARSLANALP

Plural nouns spelling rules

Irregular plural nouns

Office furniture(reading or listening activity)

11.

Mert ARSLANALP

Quantifiers, some, any

How much, how many, a lot of

The weather(reading or listening activity)

12.

Durmuş SOYKAN

Present Cont. Tense

Sentence connectors (after, before, when)

13.

Durmuş SOYKAN

Can/can’t

Object pronouns

Sentence connectors (but, so, because, and)

14.

Durmuş SOYKAN

Revision of Present Simple and Present Cont.

 
   

SEMESTER

SEMESTER

YDL 186 YABANCI DİL II
GRAMMAR PACING YDL 186 FALL TERM

 

       WEEKS

GRAMMAR

VOCABULARY

1.

Tuğba AYDIN YILDIZ

$1·  Revision of Simple Present Tense/Present Cont. Tense

$1·  Non-action Verbs

$1·  Simple Present vs Present Cont

Verb Phrases for Daily Activities

(reading or listening activity)

2.

Tuğba AYDIN YILDIZ

$1·  Gerunds & Infinitives

$1·  Verbs with Gerunds: like, love, hate, mind, enjoy +V ing

Collocations with do and make(reading or listening activity)

3.

Tuğba AYDIN YILDIZ

$1·  Imperatives

$1·   Modals : SHOULD

Asking and Giving Directions(reading or listening activity)

4.

Durmuş SOYKAN

$1·  Modals : CAN(ability, possibility/impossibility, requests, permission)

School Subjects(reading or listening activity)

5.

Durmuş SOYKAN

$1·  Simple Past Tense: verb ‘to be’ and Regular verbs (+) (-)

Places and Buildings (police station, temple, mosque…etc.)(reading or listening activity)

6.

Durmuş SOYKAN

$1·  Simple Past Tense: Irregular Verbs

$1·  Questions : Yes-No Questions and Wh- Questions in Simple Past Tense

Verb+ Preposition (look at, arrive in, worry about… etc.)

7.

Gürsel AĞCA

$1·  Modals: COULD (past form of CAN, request, permission), HAVE TO/MUST(the difference not included), DON’T HAVE TO

Parts of the Body

Health Problems(reading or listening activity)

8.

Gürsel AĞCA

$1·  Past Cont. Tense

$1·  When/while

Phrasal Verbs (the most common ones)

9.

Mert ARSLANALP

$1·  Be going to: plans and predictions

Collocations with get and play(reading or listening activity)

10.

Mert ARSLANALP

$1·  Will: predictions, decisions, offers and promises

Adjective + preposition (interested in, afraid of… etc.)

11.

Mert ARSLANALP

$1·  Adjectives: Comparatives

Prefixes : Adjective prefixes  (at a  basic level: un-, im-, ir-, il...etc)

12.

Zübeyir YAZICI

$1·  Adjectives: Superlatives

$1·  Comparatives vs Superlatives

Prefixes : Verb prefixes (at a basic level: dis-, re-… etc

13.

Zübeyir YAZICI

$1·  Talking about the future:

Will/Going to/

Present Simple (for the future)

Present Cont. (for the future)

Collocations with go, have  and take(reading or listening activity)

14.

Zübeyir YAZICI

$1·  Conditionals: Type 0 and Type 1

Adverbs(reading or listening activity)

   

SEMESTER

SEMESTER

Başarı koşulları: Uzaktan eğitimle yürütülen  YDL 183, YDL 184, YDL 185 ve YDL 186 derslerinden başarılı olmak için öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine (UZEM) yüklenen e-ders ve ilgili materyallerin dönem içerisinde en az %70 ini tamamlamış olmaları bir önkoşul niteliğindedir. Öğrencilerin geçme notu, öğrencilerin dönem içi başarı notunun (vizenin) %40’ı ve dönem sonu başarı notunun (finalin) %60’ı alınarak hesaplanır. Her bir öğrencinin kendi bölümünde geçerli olan geçme notu barajı ve sistemi (bağıl değerlendirme-mutlak değerlendirme) YDL dersleri için de geçerlidir. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin