Kalite Komisyonu

ZBEÜ YDYO Kalite Politikası

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ZBEUN Yabancı Diller Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Kalite Politikası

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, stratejik planı doğrultusunda misyon, vizyon ve temel değerleri ile ilişkili olarak hedeflerine ulaşmak için tüm dünyayı saran ve ülkemizin de içinde bulunduğu Yeni Koronavirüs Salgını (Covid-19) sürecinde eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için kendi bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısını kullanarak tüm programlarda acil uzaktan öğretim uygulamalarını başlatmıştır. Yabancı Diller Yüksekokulu olarak bizler de bu Yeni Koronavirüs Salgını (Covid-19) sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarımızda kalite güvence sistemini benimsemiş ve üniversitemizle beraber Yabancı Diller Yüksekokulu olarak:

 • Kurumumuzun yönetim sistemine gerekli dijital teknolojileri dahil etmeyi ve bunları kullanma becerisini tüm çalışanlarına kazandırmayı,
 • Kendi iç kalite güvencesi kapsamında tüm faaliyetlerini uluslararası standartlara ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak nitelikli bir uzaktan eğitim oluşturmayı,
 • Bu süreçte öğrencilerimizin hazırlık programının belirlemiş olduğu öğrenme çıktılarını kazanarak hazırlık sınıfından mezun olmalarını güvence altına almayı,
 • YDYO uzaktan eğitim sisteminin, öğrencilerimiz de dâhil tüm paydaşlar tarafından düzenli olarak izlenen, kontrol ve önlemleri alınan ilerlemeci ve kalite odaklı olacağını bunun sonucunda, iyileştirme ve sürdürülebilirliğe açık olan bir uzaktan eğitim sistemini esas almayı,

Uzaktan eğitim kalite politikası olarak benimsemektedir.

Uzaktan Eğitim Kalite Hedeflerimiz kapsamında;

 • Derslerin tamamının uzaktan eğitim ile verilmesi,
 • İngilizcedeki dört temel beceri olan konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerinin uzaktan eğitim sürecinde de eksiksiz olarak kazandırılmaya çalışılması,
 • Okul içerisinde sınıfların ve laboratuvarların gerekli teknoloji ile donatılması,
 • Derslerin bilişim ve iletişim araçlarıyla yapıldığı sınıf içi iletişim ve etkileşimi en üst düzeyde olacak şekilde esnek bir uzaktan eğitim sisteminin planlanması,
 • UZEM sistemine dahil olan Yüksekokulumuzun her gün tamamlanan derslerini öğrencilerimizin tekrar dinleme imkanı bulması,
 • Öğrenci merkezli süreç ve faaliyetlerin geliştirilerek uygulanması,
 • Okul içindeki tüm birimlerin ve ofislerin (Professional development, assessment, speaking office v.b) uzaktan eğitim sürecinde de eski normal dönemde olduğu gibi işe uzaktan koşulması ve öğrenci odaklı çalışmaları,
 • Kalite iç güvencesi kapsamında sürekli izleme ile tüm süreçlerin iyileştirilmesi için çalışmaların yapılması,
 • Tüm bu süreçlerin ve uzaktan eğitim kalite politikası aşamalarının tetkiki ve usulü hakkında istendiğinde üniversitemiz üst mercilerine şeffaflıkla sunulması,

Sağlanacaktır.


ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YDYO KALİTE POLİTİKASI

       Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi YDYO derslerinde, öğretim metodlarında, personel eğitiminde, personel ve öğrenci performans değerlendirmesinde, değerlendirme yöntemlerinde ve kaynaklarında misyon, vizyon ve temel değerleri ile ilişkili olarak belirlediği stratejik hedeflerine ulaşmak için uluslararası dış değerlendirme ölçütleri kapsamında bir eğitim politikası uygulamaktadır. Kalite politikamız her bir öğrencinin akademik gereksinimlerinin öğrenme programı tarafından karşılanmasını ve sonuçların okulun hedeflerine yönelik olmasını sağlamaktadır.

      Yüksekokulumuz kaliteli bir eğitim vermek ve okulumuzun yabancı dil öğretiminde uluslararası standartlarla tam bir uyum içinde olması adına sürdürülebilir değerlendirme çalışmalarının yanısıra öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar yapmaktadır. Yüksekokulumuz öğrencilerine yüksek kalitede İngilizce eğitimi sunarak onların dil bilinç ve bilgilerini iyileştirmek ve onları fakültelerine geçtiklerinde kendilerine gerekli olacak İngilizce dil becerileriyle donatmayı hedeflemektedir. Yükekokulumuzda verilen eğitim-öğretimin amacı, öğrencilere kayıtlı oldukları programlardaki derslerini kolaylıkla takip edebilme, dersler ile ilgili her türlü yayını izleyebilme, seminer ve tartışmalara etkin olarak katkıda bulunabilme, derslerin yazılı ve sözlü gereklerini yerine getirebilme ve ayrıca sosyal hayatta gerekli olan İngilizce iletişimi sağlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır.

       Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi YDYO tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinde aşağıdaki hedefler doğrultusunda kalitesini geliştirmeyi hedeflemektedir;

       1. Öğrencilerin ihtiyaçlarını etkili bir şekilde sağlayan eğitim-öğretim faaliyeti sağlamak.

       2. Öğretim ve değerlendirme standartlarını arttırmak.

       3. Öğrenci ve öğretmen öz-kontrolünü geliştirmek.

       4. Okulun yönetim sistemlerini geliştirmek.

       5. Mesleki gelişim olanaklarını arttırmak

       6. Kalite güvencesini sağlamak

       7. Akademik, idari personelin  ve öğrencilerin kalite güvence süreçlerinde  aktif rol almalarını sağlamak

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin