Genel Bilgiler

Vizyon ve Misyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

MİSYON, VİZYON ve HEDEFLER

1.1.Misyonumuz

Bilgiye ulaşma yollarını ve değerlendirme yöntemlerini öğreten, ikinci bir dil öğrenme becerilerini kazandıran, İngilizce öğrenmeyi öğreten, İngilizce bilgisi az ya da hiç olmayan öğrencilerimize ileri eğitim teknolojilerini ve metotlarını kullanarak dili oluşturan temel parçaları öğreten ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırmaktır.

1.2.Vizyonumuz

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’ nun vizyonu Atatürk ilkelerine bağlı, takım çalışmasına yatkın, paylaşımcı, yenilikçi, dinamik, üretken ve yetkin eğitim kadrosuyla, ileri eğitim teknolojileri kullanılarak ve öğrenci odaklı çağdaş dil öğretim metotlarından yararlanılarak ulaşılan başarılı konumu sürekli geliştirerek Türkiye’deki en iyi dil eğitimi veren hazırlık programlarından biri olmaktır.

1.3.Hedeflerimiz

Hazırlık programının eğitim süresi bir akademik yıldır. Bu süre sonunda öğrenciler

  • İngilizce konuşurken ve yazarken uygun kelimeleri ve yapıları etkin olarak kullanabilecek ve böylelikle etkili iletişim kurabilecek,
  • kişisel ilgi alanları ile ilgili konularda ders içi ve ders dışında yapılan İngilizce konuşmaları anlayabilecek, bu konuşmalara katılabilecek, kişisel duygu, düşünce ve deneyimlerini ayrıntılarıyla anlatabilecek,
  • günlük bir konuşmayı takip edebilecek, konuşulan konuların ana hatlarını takip edebilecek, bilgi toplamak ve fikir oluşturmak gibi çeşitli amaçlar için İngilizce dinleme yapabilecek,
  • ilgi duyduğu alanlarla ilgili basit teknik metinleri okuyabilecek ve onlardan bilgi toplayabilecek,
  • duygular, deneyimler, olaylar, istekler ve planlar hakkındaki uzun kişisel mektupları ve mesajları anlayabilecek ve kısa iş mektubu gibi resmi yazışmaları anlayabilecek,
  • iyi organize edilmiş İngilizce makaleler, raporlar, mektuplar yazabilmek için beyin fırtınası, listeleme, organize etme, taslak oluşturma gibi teknikleri kullanabilecek,
  • kişisel ilgi alanlarında bilgi toplamak için internette İngiliz dilinde hazırlanmış sitelerden yararlanabilecek seviyeye ulaşacaklardır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin