Genel Bilgiler

Eğitim ve Öğretim Hedefleri

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ZONGULDAK BÜLENT ECEVIT ÜNIVERSITESI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
EĞİTİM-ÖĞRETİM HEDEFLERİ

İletişimsel Dil Öğreniminin ana hedeflerinden birisi öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmek olan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi ile uyumlu olduğundan İngilizce eğitimi alanında yaygın olarak kabul görmüştür. İncirharmanı kampusünde de İletişimsel Dil Öğrenimi yaklaşımı ışığında eğitim verilmektedir. Bu nedenle, aşağıdaki hedefler doğrultusunda İletişimsel Dil Öğrenimi yaklaşımının prensiplerine uygun olarak bütünleşik becerilere dayalı dersler verilmektedir.
Buna bağlı olarak yılsonunda öğrencilerimizin;

Konuşma becerisinde

 • Karşılarındaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerini oluşturmada yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilmeleri,
 • O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilmeleri ve cevap verebilmeleri,
 • Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilmeleri, kısa sohbetlere katılabilmeleri,
 • Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilmeleri, bildik, ilgi alanlarına giren ya da günlük yaşamla ilgili hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilmeleri hedeflenmektedir.

Yazma becerisinde

 • Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilmeleri, kişisel bilgi içeren formları doldurabilmeleri kısa, basit notlar ve iletiler yazabilmeleri, teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilmeleri,
 • Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilmeleri, deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilmeleri hedeflenmektedir.

Dinleme becerisinde

 • Kendileri, aileleri ve yakın çevreleri ile ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilmeleri,
 • Onları doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilmeleri kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilmeleri,
 • İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilmeleri, güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda kavrayabilmeleri hedeflenmektedir.

Kelime bilgisi becerisinde

 • Karışık düşünceleri ve aşina olmadıkları konu ve durumları ifade ederken hata yapsalar da temel kelime bilgisine hakim olmaları,

 

Okuma becerisinde

 • Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilmeleri,
 • Kısa ve basit metinleri okuyabilmelerini, ilanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilmeleri ve kısa kişisel mektupları anlayabilmeleri,
 • Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilmeleri, kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilmeleri hedeflenmektedir.

Dil kullanımı becerisinde

 • Yaşadıkları yeri ve tanıkları insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilmeleri, basit bir dille ailelerini ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişleri ve son işimi betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilmeleri,
 • Deneyimlerini, hayallerini, umutlarını, isteklerini ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilmeleri,
 • Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilmeleri, bir öyküyü anlatabilmeleri, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilmeleri ve izlenimlerimi belirtebilmeleri hedeflenmektedir.

Dil Laboratuvarı dersinde

 • İletişimsel Yaklaşım yoluyla kazanılan bütün dil beceri ve yeteneklerini interaktif yazılımlarla öğrencilerin düzenli alıştırma yapmaları
 • Öğrencilerin dil bilgilerini, okuma dinleme becerilerini ve kelime bilgilerini programdaki aktivitelerle geliştirmeleri
 • Öğrencilere kendi öğretmenleri olma şansını verip motivasyonlarını artırmak
 • Kendi seslerini kayıt ederek telaffuzlarını geliştirmelerini sağlamaları hedeflenmektedir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin