Yabancı Diller

İspanyolca

Küçült Yazı Tipi Büyüt

İspanyolca Hakkında

 

İspanyolca dünyanın en yaygın dillerinden birisidir. Dünyada 450 milyondan fazla kişinin anadili İspanyolca olmakla birlikte her yıl ortalama 14 milyon kişi yabancı dil olarak İspanyolca öğrenmektedir.[1] İspanyolca bilmek aynı zamanda İspanyol ve Latin Amerika kültürünü, geleneğini ve sanatını, Cervantes ve Picasso gibi ünlü sanatçıları, tanımaktır. Ticaret dilinde İngilizce’den sonra en çok kullanılan dillerden biri olan İspanyolca’yı öğrenmek ticaret, turizm ve tercümanlık alanında ilerlemek isteyen kişilere büyük bir avantaj sağlamaktadır.

 

Seviye grupları

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü bünyesinde ikinci yabancı dil olarak verilen dillerden biri İspanyolca’dır. İspanyolca dersinde verilen seviye grupları Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kapsamında belirlenmektedir. Aynı program çerçevesinde ders müfredatları ve içerikleri hazırlanmıştır. Dersi alacak öğrenciler güz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere (her dönem 14 haftalık) bir yıl boyunca 28 haftalık bir program izleyecektir.

İspanyolca Yabancı Dil I dersi lisans ve ön lisans programlarında okutulan Yabancı dil dersidir. Ders Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve (CEFRL) kapsamında A1 düzeyinde olup dersi alan öğrencilerin öğrendikleri kelimelerle günlük iletişim kurmaları, İspanya ve Latin Amerika ülkeleri hakkında fikir edinmeleri ve İspanyolca’nın mesleki hayatlarına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

İspanyolca Yabancı Dil II dersi lisans ve ön lisans programlarında okutulan Yabancı dil dersidir. Ders Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve (CEFRL) kapsamında A1 düzeyinde olup dersi alan öğrencilerin İspanyolca Yabancı Dil I dersinde edindikleri bilgi ve becerileri arttırmaları, İspanyolca ve dilin konuşulduğu İspanya ve Latin Amerika ülkeleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Dersi başarıyla tamamlayan her öğrencinin bu hedeflere ulaşması beklenmektedir.

 

Ders İçerikleri

Oluşturulan seviyelere bağlı olarak her dönem 14 haftalık olmak üzere bir yıl boyunca toplamda 28 haftadan oluşan Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve (CEFRL)  kapsamında program hazırlanmıştır. Her dönem ders içerikleri okuma, yazma, dinleme ve konuşmadan oluşan dört temel beceri yöntemini kapsamakta ve bu becerileri kullanarak öğrencilere İspanyolca’yı öğretmeyi amaçlamaktadır. Derslerde her sınıfın seviyesine ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre bir kitap kullanılacaktır.  

İletişimin en temel yolundan biri olan dinleme becerisinde öğrencinin duyduğu kelimeleri veya cümleleri anlaması amaçlanmaktadır. Bu yöntemle öğrencinin düzeyine uygun kelime, terim ve söz kalıpları dinletilmekte ve öğrencilerin konuşulanları yorumlayarak kendi düşüncelerini ifade etmesi beklenmektedir. Bu amaç doğrultusunda derslerde işitsel ve görsel materyaller kullanılmaktadır.

Dil öğrenme sürecinde önemli aşamalardan birisi okumadır. Bu nedenle okuma-anlama çalışmalarında öğrenci seviyesine uygun metinler yoluyla öğrencinin iletişim kurma, öğrenme ve İspanyolca’yı geliştirmesi beklenmektedir.

Konuşma becerisinde öğrencinin duygu ve düşüncelerini sözle ifade etmesi beklenmektedir. Öğrenci düzeyine uygun konu, sorular veya diyaloglar yoluyla kendi düşünce, duygu, gözlem ve ihtiyaçlarını İspanyolca ifade etmektedir. Bunun sonucu olarak öğrencinin kelime bilgisi de artmaktadır.

Yazma becerisinde ise öğrencinin düşüncelerini, gözlemlerini, yorumlarını ve duygularını yazı ile belirtmektedir. Bu nedenle öğrencinin kendini doğru ifade edebilmesi için İspanyolca yazım kurallarını bilmesi önemlidir. Öğrenciler yazma becerisi yoluyla hem öğrendiklerini pekiştirmekte hem de yenilerini öğrenmektedir.

[1] https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2012.pdf

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin