Yabancı Diller

İspanyolca

Küçült Yazı Tipi Büyüt

İspanyolca Hakkında 

İspanyolca dünyanın en yaygın dillerinden birisidir. Dünyada 450 milyondan fazla kişinin anadili İspanyolca olmakla birlikte her yıl ortalama 14 milyon kişi yabancı dil olarak İspanyolca öğrenmektedir.[1] İspanyolca bilmek aynı zamanda İspanyol ve Latin Amerika kültürünü, geleneğini ve sanatını, Cervantes ve Picasso gibi ünlü sanatçıları, tanımaktır. Ticaret dilinde İngilizce’den sonra en çok kullanılan dillerden biri olan İspanyolca’yı öğrenmek ticaret, turizm ve tercümanlık alanında ilerlemek isteyen kişilere büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Seviye grupları

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü bünyesinde ikinci yabancı dil olarak verilen dillerden biri İspanyolca’dır. İspanyolca dersinde verilen seviye grupları Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kapsamında belirlenmektedir. Aynı program çerçevesinde ders müfredatları ve içerikleri hazırlanmıştır. Dersi alacak öğrenciler güz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere (her dönem 14 haftalık) bir yıl boyunca 28 haftalık bir program izleyecektir.

İspanyolca Yabancı Dil I dersi lisans ve ön lisans programlarında okutulan Yabancı dil dersidir. Ders Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve (CEFRL) kapsamında A1 düzeyinde olup dersi alan öğrencilerin öğrendikleri kelimelerle günlük iletişim kurmaları, İspanya ve Latin Amerika ülkeleri hakkında fikir edinmeleri ve İspanyolca’nın mesleki hayatlarına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

İspanyolca Yabancı Dil II dersi lisans ve ön lisans programlarında okutulan Yabancı dil dersidir. Ders Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve (CEFRL) kapsamında A1 düzeyinde olup dersi alan öğrencilerin İspanyolca Yabancı Dil I dersinde edindikleri bilgi ve becerileri arttırmaları, İspanyolca ve dilin konuşulduğu İspanya ve Latin Amerika ülkeleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Dersi başarıyla tamamlayan her öğrencinin bu hedeflere ulaşması beklenmektedir. 

İspanyolca Yabancı Dil III dersi lisans ve ön lisans programlarında okutulan Yabancı dil dersidir. Ders Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve (CEFRL) kapsamında A2 düzeyinde olup dersi alan öğrencilerin İspanyolca Yabancı Dil II dersinde edindikleri bilgi ve becerileri arttırmaları, İspanyolca ve dilin konuşulduğu ülkelerde günlük ifadeleri anlayabilmekte ve kullanabilmektedirler. Dersi başarıyla tamamlayan her öğrencinin bu hedeflere ulaşması beklenmektedir.

İspanyolca Yabancı Dil IV dersi lisans ve ön lisans programlarında okutulan Yabancı dil dersidir. Ders Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve (CEFRL) kapsamında A2 düzeyindedir ve ders İspanyolca Yabancı Dil III dersinin devamıdır. Öğrenciler bilinen ve olağan konular hakkında basit ve doğrudan iletişim kurmak ve aynı zamanda acil ihtiyaçları ile ilgili konuları ifade edebilirler.

İspanyolca Yabancı Dil V dersi lisans programlarında okutulan Yabancı dil dersidir. Ders Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve (CEFRL) kapsamında B1 düzeyindedir ve ders İspanyolca Yabancı Dil IV dersinin devamıdır. Öğrenciler belirli konularda kendi görüşlerini belirtebilir ve acil ihtiyaç alanlarında geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanlardaki tanıdık konularda varsayım ve önerilerde bulunarak karşısındaki kişiyle iletişime geçebilmektedir.

İspanyolca Yabancı Dil VI dersi lisans programlarında okutulan Yabancı dil dersidir. Ders Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve (CEFRL) kapsamında B1 düzeyindedir ve ders İspanyolca Yabancı Dil V dersinin devamıdır. Öğrenciler bu dönemde dergi, gazete, bloglarda bulunan makalelerin ana fikirlerini anlayabilmekte ve anlamadığı kelimelerin anlamlarını tahmin edip değerlendirebilmektedir. Gıda, sağlık, ,iş ve çevre ile ilgili duyuruları, yazıları, konuşmaları ve radyo programlarını vb. anlayabilmektedir. 

İspanyolca Yabancı Dil VII dersi lisans programlarında okutulan Yabancı dil dersidir. Ders Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve (CEFRL) kapsamında B2 düzeyindedir ve ders İspanyolca Yabancı Dil VI dersinin devamıdır.  Öğrenciler geçmiş, yakın geçmiş ile ilgili yaşam deneyimlerinde bilgileri eksik olsa bile insanların sözlü anlatımlarını anlayabilmektedir. Bildiği ve yabancı olduğu konularla ilgili ayrıntılı metinleri anlayabilmekte ve iş, toplum ve iletişimle ilgili konulardaki gerçek tartışmalara katılabilmektedir. 

İspanyolca Yabancı Dil VIII dersi lisans programlarında okutulan Yabancı dil dersidir. Ders Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve (CEFRL) kapsamında B2 düzeyindedir ve ders İspanyolca Yabancı Dil VII dersinin devamıdır. Öğrenciler basındaki ve internetteki metinlerin ilgi ve gerçek konularıyla ilgili ana fikirlerini anlayabilir, önemli yönlerini vurgulayabilir ve bunları basit bir şekilde değerlendirebilir ve bilmediği kelimeleri anlamdan çıkarabilir. Anekdotları, kısa öyküleri, meydana gelen gerçek veya kurgusal olayları, durumları ve tepkileri anlatır.

Ders İçerikleri

Oluşturulan seviyelere bağlı olarak her dönem 14 haftalık olmak üzere bir yıl boyunca toplamda 28 haftadan oluşan Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve (CEFRL)  kapsamında program hazırlanmıştır. Her dönem ders içerikleri okuma, yazma, dinleme ve konuşmadan oluşan dört temel beceri yöntemini kapsamakta ve bu becerileri kullanarak öğrencilere İspanyolca’yı öğretmeyi amaçlamaktadır. Derslerde her sınıfın seviyesine ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre bir kitap kullanılacaktır.  

İletişimin en temel yolundan biri olan dinleme becerisinde öğrencinin duyduğu kelimeleri veya cümleleri anlaması amaçlanmaktadır. Bu yöntemle öğrencinin düzeyine uygun kelime, terim ve söz kalıpları dinletilmekte ve öğrencilerin konuşulanları yorumlayarak kendi düşüncelerini ifade etmesi beklenmektedir. Bu amaç doğrultusunda derslerde işitsel ve görsel materyaller kullanılmaktadır.

Dil öğrenme sürecinde önemli aşamalardan birisi okumadır. Bu nedenle okuma-anlama çalışmalarında öğrenci seviyesine uygun metinler yoluyla öğrencinin iletişim kurma, öğrenme ve İspanyolca’yı geliştirmesi beklenmektedir.

Konuşma becerisinde öğrencinin duygu ve düşüncelerini sözle ifade etmesi beklenmektedir. Öğrenci düzeyine uygun konu, sorular veya diyaloglar yoluyla kendi düşünce, duygu, gözlem ve ihtiyaçlarını İspanyolca ifade etmektedir. Bunun sonucu olarak öğrencinin kelime bilgisi de artmaktadır.

Yazma becerisinde ise öğrencinin düşüncelerini, gözlemlerini, yorumlarını ve duygularını yazı ile belirtmektedir. Bu nedenle öğrencinin kendini doğru ifade edebilmesi için İspanyolca yazım kurallarını bilmesi önemlidir. Öğrenciler yazma becerisi yoluyla hem öğrendiklerini pekiştirmekte hem de yenilerini öğrenmektedir.

[1] https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2012.pdf

Ders İçerikleri

Turizm Rehberlik Bölümü

I. YARIYIL (Güz)

REH 119 İspanyolca I

https://cdn1.beun.edu.tr/turizmrehberligi/b493899ae064487e09d8a813bdcde2e1/23mart2021ek1aderslerveicerikleri.pdf

II. YARIYIL (Bahar)

REH 122 İspanyolca II

https://cdn1.beun.edu.tr/turizmrehberligi/b493899ae064487e09d8a813bdcde2e1/23mart2021ek1aderslerveicerikleri.pdf

III. YARIYIL (Güz)

REH 229 İspanyolca III

https://cdn1.beun.edu.tr/turizmrehberligi/b493899ae064487e09d8a813bdcde2e1/23mart2021ek1aderslerveicerikleri.pdf

IV. YARIYIL (Bahar)

REH 230 İspanyolca IV

https://cdn1.beun.edu.tr/turizmrehberligi/b493899ae064487e09d8a813bdcde2e1/23mart2021ek1aderslerveicerikleri.pdf

V. YARIYIL (Güz)

REH 329 İspanyolca V

https://cdn1.beun.edu.tr/turizmrehberligi/b493899ae064487e09d8a813bdcde2e1/23mart2021ek1aderslerveicerikleri.pdf

VI. YARIYIL (Bahar)

REH 328 İspanyolca VI

https://cdn1.beun.edu.tr/turizmrehberligi/b493899ae064487e09d8a813bdcde2e1/23mart2021ek1aderslerveicerikleri.pdf

VII. YARIYIL (Güz)

REH 427 İspanyolca VII

https://cdn1.beun.edu.tr/turizmrehberligi/b493899ae064487e09d8a813bdcde2e1/23mart2021ek1aderslerveicerikleri.pdf

VIII. YARIYIL (Bahar)

REH 428 İspanyolca VIII

https://cdn1.beun.edu.tr/turizmrehberligi/b493899ae064487e09d8a813bdcde2e1/23mart2021ek1aderslerveicerikleri.pdf

İspanyolca Birimi Faydalı Linkler

https://www.youtube.com/watch?v=DAp_v7EH9AA

https://www.youtube.com/watch?v=hyLl_0d0EBw

https://www.youtube.com/watch?v=luj8bpvRQ34

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin