Yabancı Diller Bölüm Başkanı Yardımcısı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bülent Ecevit Üniversitesi

 

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIM FORMU

 

Birim:

Yabancı Diller Yüksekokulu

Alt Birim

Yabancı Diller Bölümü

Görev Adı:

Bölüm Başkan Yardımcısı

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Bölüm Başkanı

Sorumluluk Alanı

Bölüm başkanının görevde olmadığı süre için bölüme başkanlık etmektir.

Temel Görev ve Sorumluklar

Yabancı Diller Bölüm Başkan Yardımcısı aşağıda belirtilen hususlarda Temel İngilizce Bölüm Başkanına karşı birinci derecede sorumludur:

 • Bölüm başkanının verdiği görevleri yapmak,
 • Sınav programlarının hazırlanmasında ve işleyişinde bölüm başkanına yardımcı olmak,
 • Bölüm başkanı olmadığında ders akışı ile ilgili düzeni sağlamak,
 • Üniversite bünyesinde çıkarılan gazeteye bölüm ile ilgili güncel haberleri derlemek ve göndermek,
 • Bölüm başkanının kendilerine verdiği yetkileri kullanmak,
 • Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri (müdür, müdür yardımcıları, bölüm başkanı) tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmaktır.

Yetkiler

Bölüm başkanına resmi olarak vekâlet etmesi durumunda bölüm başkanına ait yetkilere sahiptir.

Bilgi

 • 657 Devlet Memurları Kanunu,
 • 2547 Yükseköğretim Kanunu,
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik,
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği,
 • Görevin yerine getirilmesinde gereken bilgiyi içeren diğer kanun, genelge, yönetmelik, yönergeler vb. mevzuat.

Beceri ve Yetenekler

 • Analiz yapabilme
 • Orta düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı
 • Bilgileri paylaşmama
 • Düzenli ve disiplinli çalışma
 • Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
 • Etkin yazılı ve sözlü iletişim
 • Hızlı düşünme ve karar verebilme
 • Hızlı not alabilme
 • İleri düzey İngilizce
 • Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
 • Planlama ve organizasyon yapabilme
 • Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme
 • Üst ve astlarla diyalog
 • Yoğun tempoda çalışabilme
 • Zaman yönetimi

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Müdürlük, Yüksekokul Sekreterliği, Bölüm Sekreterliği

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin