Satın Alma Memuru

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bülent Ecevit Üniversitesi

 

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

 

GÖREV TANIM FORMU

 

Birim:

Yabancı Diller Yüksekokulu

Alt Birim

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Görev Adı:

Satın Alma ve Tahakkuk Memuru

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Sorumluluk Alanı

Yüksekokul hizmet ve malzeme satın alımlarını ilgilendiren her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak yapmak

Temel Görev ve Sorumluklar

 • Satın alınması gereken malzeme için piyasa araştırması yapmak ve teklif mektubu hazırlamak,
 • İhtiyaç duyulacak mal ve malzemelerin satın alınması için gerekli belgeleri hazırlamak,
 • Birim amirinin emri ile birimlere gerekli olan malların satın alınması ile ilgili yasal işlemleri yapmak,
 • Akademik ve idari personelin her türlü maaş işlemlerini yapmak,
 • Ek ders ve sınav ücret tahakkukunu yapmak,
 • Yurtiçi ve Yurt dışı sürekli veya geçici görev yolluklarını yapmak,
 • Elektrik ve telefon faturalarının ödemesini yapmak,
 • İncirharmanı Kampüsü yemekhane muhasebe yetkilisi olarak gereken işlemleri haftalık olarak yapmak,
 • Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığı yemekhane muhasebe yetkilisi olarak gereken işlemleri aylık olarak yapmak,
 • Sorumluluk alanına giren konularla ilgili tüm mevzuatı bilmek ve bilgilerini sürekli güncel tutmak,
 • Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri (Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul sekreteri) tarafından verilen işleri yapmak,

Yetkiler

 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,
 • Say2000 ve KBS uygulamalarını kullanmak,
 • E-SGK kullanmak,
 • E-bütçe kullanmak,

Bilgi

 • Görevin yerine getirilmesinde gereken bilgiyi içeren diğer kanun, genelge, yönetmelik, yönergeler vb. mevzuat.

Beceri ve Yetenekler

 • Orta düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı
 • Bilgileri paylaşmama
 • Düzenli ve disiplinli çalışma
 • Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
 • Temel düzey İngilizce
 • Koordinasyon yapabilme
 • Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
 • Makroekonomik göstergeleri kavrama ve kıyaslayabilme
 • Matematiksel kabiliyet
 • Muhakeme yapabilme
 • Ofis programlarını etkin kullanabilme
 • Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.)
 • On parmak klavye-sayı klavyesi hızlı kullanımı
 • Sorumluluk alabilme
 • Sözlü ve yazılı anlatım becerisi
 • Zaman yönetimi

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Müdürlük, görevin niteliğine göre Üniversitenin ilgili diğer birimleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin