Kütüphane Görevlisi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bülent Ecevit Üniversitesi

 

T.C.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

 

GÖREV TANIM FORMU

 

Birim:

Yabancı Diller Yüksekokulu

Alt Birim

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Görev Adı:

Kütüphane Görevlisi

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Sorumluluk Alanı

Yüksekokul bünyesindeki kütüphaneyi ilgilendiren her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri yapmak

Temel Görev ve Sorumluklar

 • Kütüphaneye gelen yayınların kayıt işlemlerini yapmak ve belgeleri saklamak,
 • Kütüphaneye sağlanan kitap ve diğer materyali en uygun sisteme göre tasnif etmek ve okuyucuların yararlanmasına sunmak,
 • Öğrenci veya hocaların okumak için aldıkları kitapların kaydını yapmak, okuma süresini aşan kişilere ulaşmak ve kitapların geri teminini sağlamak,
 • Kütüphanenin kullanımı ile ilgili istatistik hazırlamak,
 • Kütüphanedeki masaların, rafların ve zeminin temizliğinin yapılmasını sağlamak,
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın yönlendirmesi doğrultusunda her türlü kitabın
 • Türkiye İstatistik Kurumu’nun talebi doğrultusunda yıllık kitap sayısının sisteme girilmesini sağlamak,
 • Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri (Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul sekreteri) tarafından verilen işleri yapmak,

Yetkiler

 • Bülent Ecevit Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği,
 • Görevin yerine getirilmesinde gereken bilgiyi içeren diğer kanun, genelge, yönetmelik, yönergeler vb. mevzuat.

Bilgi

 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,
 • Türkiye İstatistik Kurumu sistemine veri girişi yapma yetkisine sahip olmak

Beceri ve Yetenekler

 • Orta düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı
 • Bilgileri paylaşmama
 • Düzenli ve disiplinli çalışma
 • Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
 • Temel düzey İngilizce
 • Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık

İletişim İçerisinde Olunan Birimler

Müdürlük, Yüksekokul Sekreterliği, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin