ZBEÜN Yabancı Diller Yüksekokulumuz 21.12.2021 tarihinde Dil Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumu (DEDAK) tarafından gerçekleştirilen toplantıya katılmıştır.

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ZBEÜN Yabancı Diller Yüksekokulumuz 21.12.2021 tarihinde saat 19:30’da yakın gelecekte hizmet vermeye hazırlanan  Dil Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumu (DEDAK) tarafından gerçekleştirilen akreditasyon çalışmaları ile ilgili çevrimiçi bir toplantının davetlisi olmuştur.  Başta yükseköğretimde faaliyet gösteren üniversitelerdeki dil programları olmak üzere tüm eğitim kademelerinde akreditasyon, değerlendirme, danışmanlık, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de dil eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan bağımsız bir kuruluş olan DEDAK’ın bu toplantısına, ZBEUN YDYO Müdürü Öğr. Gör. Okşan Dağlı ve  Müd.Yrd. İnan Tekin katılmıştır. Toplantıda yabancı dil hazırlık okullarının geliştirilmesi, dünya standartlarında dil okulları olması ve hali hazırda okullarımızdaki eğitim programlarının öğretim görevlileri ve öğrenciler açısından aynı kalite standartlarında sürdürülebilmesi için neler yapılması gerektiği DEDAK’ın bu konulardaki desteklerinin neler olacağı masaya yatırılmıştır. Bu verimli toplantı için ZBEÜN YDYO adına tüm DEDAK kurucu üyelerine teşekkürlerimizi sunarız.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin