2020-2021 Akademik Yılı YDYO Hazırlık Programı Midterm 1 Speaking Sınavı Duyurusu

    2020-2021 AKADEMİK YILI – GÜZ DÖNEMİ

 1. ARA SINAV – KONUŞMA BÖLÜMÜNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME – A1 VE A2 KURLARI İÇİN
 • Konuşmanın süresi 1-2 dakikadır.
 • Öğrencilere içeriği duyuracağımız tarih 13 Kasım 2020, videoların son teslim tarihi ise 25 Kasım 2020’dir.
 • Konusu :
A1 :  “Introduce yourself”.    A2 : “A memorable day”

Talk about

-age/nationality/hometown

-personality

-your likes and dislikes /hobbies

-family etc.

Think of  anwers to these questions :

- When was it?

- Where were you?/Who were you with?

-What did you do?/ What happened?

 - How did you feel?

- Why was it a memorable day? etc.

    

 • Belirtilen alt başlıklarla ilgili konuşulabilir ama ana konunun dışına çıkılmayacaktır. 
 • Öğrenciler konuşmalarını cep telefonu veya benzeri bir cihazla kendilerinin görüneceği şekilde Video montaj içermemeli, metin herhangi bir yerden okunmamalıdır. Bu kısım öğrencilere sınav öncesi mutlaka duyurulmalıdır. 
 • Öğrenciler kaydettikleri videoları, önceden ilan edilecek olan internet sayfasına teslim tarihine kadar yükleyeceklerdir. 
 • Her bir sınıfın değerlendirmesi, danışman hocası tarafından yapılacaktır. Derslere partnerli giren hocalar, partnerleriyle iş bölümü yapabilirler. Son not listelerinin teslimi danışman hocanın sorumluluğundadır. 
 • Sınav, kriter doğrultusunda 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. 
 • Kriterde 2 ve 4 gibi ara notların karşılığı olmamasına rağmen, kararsız kalınması durumunda bu notlar da verilebilir. Ancak buçuklu not verilmeyecektir
 • Sınav kriteri sınav öncesinde öğrencilerle paylaşılıp açıklanmalıdır. Her iki kur için kriterlere önümüzdeki hafta itibarıyla 2020 Drive  üzerinden ulaşabilirsiniz. 


İDE Sınıfları Midterm 1 Speaking Sınavı Duyurusu

    2020-2021 AKADEMİK YILI – GÜZ DÖNEMİ

 1. ARA SINAV – KONUŞMA BÖLÜMÜNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME – İDE SINIFLARI İÇİN
 • Konuşmanın toplam süresi 5-6 dakikadır.
 • Videoların son teslim tarihi ise 25 Kasım 2020’dir.
 • Her öğrenci sınıf danışmanı tarafından kendine verilen 2 konu hakkında konuşacaktır. Birinci kısım Bilgi Verici bir konuşma olacaktır. İkinci kısım Tartışmalı bir konu olup öğrenciler bu konuya neden katılıp katılmadığını detaylı bir şekilde anlatacaklardır.
 • Konuşmada her iki bölüme verilen süre dengeli olmalıdır.
 • Öğrenciler konuşmalarını cep telefonu veya benzeri bir cihazla kendilerinin görüneceği şekildeVideo montaj içermemeli, metin herhangi bir yerden okunmamalıdırBu kısım öğrencilere sınav öncesi mutlaka duyurulmalıdır. 
 • Öğrenciler kaydettikleri videoları, önceden ilan edilecek olan internet sitesine (Google Drive’a) teslim tarihine kadar yükleyeceklerdir. 
 • Her bir sınıfın değerlendirmesi, danışman hocası tarafından yapılacaktır. Derslere partnerli giren hocalar, partnerleriyle iş bölümü yapabilirler. Son not listelerinin teslimi danışman hocanın sorumluluğundadır. 
 • Sınav, kriter doğrultusunda 15 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav kriterini öğrencilerle paylaşılan Google Drive’da bulabilirler.
 • Sınav kriteri sınav öncesinde öğrencilerle paylaşılıp açıklanmalıdır.


Yukarıda açıklamaların öğrencilere eksiksiz olarak yapılması, “Öğrencimin sunumu bir dakikanın altında, değerlendirmeli miyim?” ya da “Öğrencim videoyu (herhangi bir sebeple) montajlayarak oluşturmuş. Geçerli olur mu?” gibi soru(n)ları engelleyecektir. Videonun süre ve içerik açısından eksiksiz hazırlanması öğrencinin sorumluluğundadır.

Herkese iyi çalışmalar dileriz.


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin