Seviyelere göre Ders Dağılımı ve Tanımları

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
SEVİYELERE GÖRE DERS DAĞILIMI VE TANIMLARI


Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü öğrencilerine bölümlerindeki eğitimlerinde kullanabilecekleri Temel İngilizce bilgisini verir. İletişimsel Yaklaşım’ı temel alan bu orijinal, tamamı ile öğrenci merkezli program öğrencilere dil becerilerini geliştirme olanağı sağlar. Hazırlık Okulumuz bu amacı gerçekleştirmek için A1 (Başlangıç) A1+ (Temel) ve A2 (Orta Düzey) olmak üzere üç seviyede, iki sömestrlik yoğun bir program yürütmektedir.

D (Başlangıç) seviyesindeki öğrenciler 26 saati Ana ders, 4 saati Lab olmak üzere haftada toplam 30 saat

C (Temel) seviyesindeki öğrenciler 22 saati Ana ders, 4 saati Lab olmak üzere haftada toplam 26 saat

B (Orta Düzey) seviyesindeki öğrenciler 16 saati Ana ders, 2 saati Lab, 2 saati Okuma olmak üzere haftada toplam 20 saat ders görmektedirler.

Dersler İletişimsel Dil Öğrenme Metodunu temel almaktadır ve ana derste kullanılan kaynak kitap bu metodu algılayıcı ve üretken becerileri birleştirerek uygular.

Konuşma becerisi için öğrencilerin uygun ortamlarda akıcı bir telaffuz ile hedef dilde iletişim kurmaları hedeflenmektedir. Ana ders kitabı dışında Konuşma Materyalleri Geliştirme Birimi tarafından çeşitli aktiviteler hazırlanıp, düzenlenir. Sınıf içi aktivitelerde öğrenciler edindikleri bilgi ve kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir. Öğrencilere konuşma becerilerini geliştirmeleri için ayrıca sunum ödevi verilir. İletişimsel yaklaşımın bir parçası olan dinleme becerisi, öğrencinin dil yapısı kullanımını günlük hayat ve iletişimsel çerçeve içinde uygulamak ve geliştirmek amacıyla konuşma becerisi ile birleştirilmiştir.

Yazma becerisinde portfolyo sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem döngüsel bir yapıdadır yani öğrenciler; yazma öncesi aktiviteleri yapar, analiz eder, yazar, düzeltir ve tekrar yazar. Bu şekilde öğrenciler, öğrenme sürecinin aktif katılımcıları haline gelir. Farklı türlerin yazımı ile sorumlu olan öğrenciler, teslim ettikleri ödevleri ders sırasında analiz etme, sınıf arkadaşlarının ve öğretmeninin fikirlerini alma şansına sahiptirler. Öğrencilerden bütün akademik yıl boyunca ürettikleri farklı yazı türlerini bir dosyada tutmaları beklenmektedir.

Okuma becerisinde öğrencilerin kelime bilgisini, hızlı okuma, metni tarama, metnin türünü tahmin etme, parçadan yararlanma ve parça organizasyonunu algılama gibi okuma stratejilerini geliştirmesi hedeflenmektedir. Öğrenciler kişisel notlar, reklamlar, etiketler ve makaleleri içeren birçok yazılı materyali kavramayı öğrenirler. Ayrıca öğrencilerin okuma stratejilerini pekiştirecek beceri, alışkanlık ve tutumları kazanmalarına yardımcı olmaktadır.
Kelime öğretimi için, iletişimsel yaklaşıma paralel olarak öğrencilerin gerçek hayattaki gereksinim ve ihtiyaçlarına karşılık veren kelime bilgisi olarak tanımlanabilecek korpus kelimelerinin ve kendi kendine öğrenebilen öğrenciler yaratmak için yeni kelime öğreniminin farklı tekniklerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Bilgiyi uygulamaya aktarma adına hem zevkli hem de tetikleyici olan Video dersi kapsamlı hazırlık programının önemli bir kısmını oluşturmaktadır ve dili bir multimedya ortamı içinde daha hızlı öğrenmeyi mümkün kılmaktadır. Ders kitabıyla aynı çizgide giden video dersi materyalleri hedeflenen öğrenme amaçlarına ulaşmak için öğrencilere dil becerilerini bir bütün olarak geliştirme imkânı sağlar.

Öğrenciler, İletişimsel Yaklaşım yoluyla kazandıkları bütün dil beceri ve yeteneklerini pratik yapmak amacıyla interaktif yazılımlarla donatılmış 250 den fazla bilgisayarı kapsayan Dil Laboratuarı ortamında Bilgisayar Destekli Dil Öğrenim sisteminden de faydalanmaktadırlar. Dolayısıyla Laboratuar dersleri öğrenci odaklı ve interaktif olması öğrencilerin İngilizceyi düzenli alıştırma yapmalarına yönlendirme de bir rolü vardır. Öğrenciler kendi seslerini telaffuz için kayıt edebilir ve bilgisayar programı tarafından sağlanan aktiviteler yoluyla daha detaylı bir şekilde tekrar edebilirler, dil bilgilerini, kelime bilgilerini, okuma ve dinleme becerilerini programdaki aktiviteler sayesinde geliştirebilirler. Bu sistem öğrencilere yıl boyunca çalışmalarında yardımcı olmaktadır. Bilgisayar dersinin sağladığı kendi öğretmenleri olma şansı öğrencileri olumlu yönde etkilediği ve onlara gerek motivasyon gerekse kendine güven sağladı için öğrenciler dili kendi tempolarında öğrenebilirler.

İletişim

BEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu

 Tel: +90 372 266 58 85 Fax: +90 372 266 54 56 ydyo@beun.edu.tr Posta Kodu: 67600 Kozlu - ZONGULDAK