İngilizce Dersleri

Ders kodu ve Adı

 YDL 183 YABANCI DİL I

 YDL 184 YABANCI DİL II

 YDL 185 YABANCI DİL I

 YDL 186 YABANCI DİL II

 

YDL derslerinden muaf olma koşulları muafiyet sınavından geçer not almış olmak , ( yatay geçişler için daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda dersi almış ve geçmiş olmak)

Derslere ait haftalık izlenceler: 

YDL 183 YABANCI DİL I

YDL 184 YABANCI DİL II

YDL 185 YABANCI DİL I

YDL 186 YABANCI DİL II

Başarı koşulları: Uzaktan eğitimle yürütülen  YDL 183, YDL 184, YDL 185 ve YDL 186 derslerinden başarılı olmak için öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine (UZEM) yüklenen e-ders ve ilgili materyallerin dönem içerisinde en az %70 ini tamamlamış olmaları bir önkoşul niteliğindedir. Öğrencilerin geçme notu, öğrencilerin dönem içi başarı notunun (vizenin) %40’ı ve dönem sonu başarı notunun (finalin) %60’ı alınarak hesaplanır. Her bir öğrencinin kendi bölümünde geçerli olan geçme notu barajı ve sistemi (bağıl değerlendirme-mutlak değerlendirme) YDL dersleri için de geçerlidir.