Temel İngilizce Bölümü

Temel İngilizce Bölümü’nün (Hazırlık Bölümü) genel amacı; üniversitemiz öğrencilerinin bölümlerinde çeşitli yabancı kaynaklara ulaşıp, bunları verimli bir biçimde kullanabilmelerini, bilgi alış verişi yapabilmelerini ve İngilizce’yi gelecekteki iş yaşamlarında etkin bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli olan sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazandırıp öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Temel İngilizce Bölümü ; bu amaçları gerçekleştirirken, öğrencilerin bilgili, kültürlü, ahlaki değerleri olan, yapıcı, özgün, yeniliklere açık biçimde yetişmelerini sağlayacak dünya standartlarında bir İngilizce eğitimi hedeflemektedir. Bu eğitim içinde dilin temel yapılarını öğrenme, okuduğunu anlayabilme, hedef dilde iletişim kurabilme, dinlediğini kavrayabilme ve yabancı dilde yazılı iletişim becerilerini kazandırmak vardır.

Öğrencilerin öğrenimleri süresince yabancı dille yapılan dersleri anlayabilecek düzeyde yabancı dil eğitim programı uygulanmak üzere İncirharmanı ve Çaycuma yerleşkelerinde iki yabancı dil kampüsü oluşturulmuştur. BEÜ Yabancı Diller Zorunlu veya İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı bulunan öğretim programının öğrencilerine hazırlanan müfredat çok yönlü olup istenilen öğrenme hedeflerine ulaşmak için her öğrenciye olanak sağlayarak tüm dil becerilerini geliştirecektir. Bilgiyi uygulamaya geçirmede hem zevkli hem de teşvik edici bir yol olan bilgisayar ortamında yapılan derslerimiz, okulumuzdaki dil öğreniminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Amacımız üniversitemizden mezun olan öğrencilerin en az bir dili akıcı ve doğru olarak anlamalarını, konuşmalarını, yazmalarını, kendi alanlarına ait çeşitli materyalleri okumalarını ve uluslararası çalışma ortamlarında bu dili verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilere bilgisayar laboratuvarında multimedya ortamında görsel, işitsel ve metin formatında çağdaş bir dil eğitimi sunulmaktadır.

Bölümler

İletişim

BEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu

 Tel: +90 372 266 58 85 Fax: +90 372 266 54 56 ydyo@beun.edu.tr Posta Kodu: 67600 Kozlu - ZONGULDAK